Követelmények

A verseny összesen két (2) fordulóból áll. A jelentkezők a válogatóhoz és a döntőhöz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

A pályaművek elkészítéséhez megadott szakmai kiindulópont az Új Fenntartható Közgazdaságtan című globális vitairat és az ezt kiegészítő szakmai háttéranyag, melyek elérhetőek és letölthetőek az alábbi weboldal felületén: Új Fenntartható Közgazdaságtan.

 

Válogató

A verseny válogató fordulója során a versenyzőknek le kell adniuk a jelen szabályzatban feltüntetett határidőig a kiválasztott témával foglalkozó pályaművet. A pályamű nyelve magyar vagy angol, a témakörökhöz kapcsolódó szakmai segédanyagokból indul ki és az azzal kapcsolatos kérdésekkel, azok szélesebb körű gazdaságpolitikai vonatkozásaival foglalkozik, a témakörhöz kapcsolódó kérdés(ek)re komplex megoldást kíván adni.

A pályamű témája az alábbi témakörök egyike lehet:

A regisztráció és a választott témához kapcsolódó pályamű elkészítésének és feltöltésének határideje: 2022. október 7. 23:59 óra

Döntő

A döntőn az adott témakörhöz rendelt bizottság által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt pályaművek vehetnek részt. A döntőben a kiválasztott pályamunkák szerzőinek szóban kell megvédeniük a pályaművüket egy prezentáció keretében az adott témához rendelt bizottság előtt. A prezentáció pptx. formátumú kell legyen és a prezentáció diáinak száma nem haladhatja meg a huszonöt (25) darabot. A prezentáció maximális időtartama tíz (10) perc, amelyet az előadás során szigorúan be kell tartani. Nem szükséges a prezentáció során minden diát bemutatni, az előadás diái és a függelékdiák arányát a versenyző határozza meg. Az adott témához rendelt bizottság a szerzőknek kérdéseket tehet fel a pályaművel, valamint a prezentációval és azok tartalmával kapcsolatban, melyekre a szerzőknek helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő. A kérdések megválaszolásához és a válasz alátámasztásához érdemes lehet használni a korábbiakban említett függelékdiákat.

A döntőbe jutó szerzők külön szekciókba lesznek beosztva a korábban felsorolt témakörök alapján. A pályaművek számától függően a döntő több napra lebontva is megrendezésre kerülhet. Minden szerzőt e-mailen keresztül fogunk értesíteni a prezentációk sorrendjéről és időpontjáról. A döntőt egy ünnepi díjátadó fogadás zárja majd.

Amennyiben a pályamű szerzője nem jelenik meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a második fordulóban a teljesítménye már nem értékelhető. 

A szervezők fenntartják a jogot a döntő fentiektől eltérő megrendezésére, így az a koronavírus-járvány alakulásának függvényében akár online platformon keresztül is megtartásra kerülhet.

A döntő szekciók várható időpontja: 2022. október 20-21.

Az ünnepi díjátadó fogadás időpontja: 2022. október 21.

A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályázatot a bizottságok nem veszik figyelembe.