Követelmények

A verseny összesen két (2) fordulóból áll. A csapatok a válogatóhoz és a döntőhöz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

 

Válogató

A verseny válogató fordulója során a csapatoknak le kell adniuk a számukra a jelentkezési időszakot követően kiadott esettanulmány megoldását. A megoldás egy vezetői összefoglalóból és egy prezentációból áll össze. Az esettanulmány nyelve angol, a vezetői összefoglaló és a prezentáció magyar vagy angol nyelven is elkészíthető, és az esettanulmányban megadott kérdésekre válaszol.

A csapatok az esettanulmányt kidolgozásra 2021. november 19-én kapják meg.

A vezetői összefoglaló borítóján és a prezentációban szerepelnie kell a csapattagok neveinek, szakjainak és az esettanulmány címének. A vezetői összefoglaló borítón kívüli terjedelme nem haladhatja meg az egy (1) A4-es oldalt. A vezetői összefoglaló 12pt méretű, Calibri típusú, álló betűk, 12pt térközzel és szimpla sorközzel, sorkizártan, normál (2.5 cm) margókkal, kizárólag .docx/PDF formátumban, elektronikus formában nyújtható be a verseny weboldalának felületén a https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/mnb_oktatasi_klub_fenntarthatosagi_esettanulmany_versenye_2021 az oldal alján. A vezetői összefoglalóban képek és ikonok használhatóak, de azok forrását kötelező megadni. A vezetői összefoglaló esetében nincs kötelezően megadott stílus (például esszészerű vagy pontokba szedett).

A prezentáció terjedelme maximum 20 dia, a csapat saját maga dönti el, hogy a főprezentáció és a függelék arányát a diasoron belül milyen arányban osztja el. A prezentáció diáit számozottan pptx. formátumban kell elektronikusan benyújtani. A csapatoknak megengedett a tankönyvek és internetes források használata a felkészüléshez és a kutatáshoz, ugyanakkor az internetes forrásoknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük a bizottság számára. A prezentáció és a vezetői összefoglaló végleges, a benyújtási határidő után a módosításra nincs lehetőség.

Az esettanulmányhoz kapcsolódó vezetői összefoglaló és prezentáció elkészítésének és feltöltésének határideje: 2021. november 21. 23.59 óra

Felhívjuk a csapatok figyelmét arra, hogy a kész pályaművek csak a regisztráció véglegesítését követően tölthetők fel az online felületre. A szervező a feltöltési időszakban – közvetlenül a határidő előtt pedig fokozottan – rendelkezésre állnak az esetlegesen felmerülő technikai kérdések megválaszolására és a problémák kezelésére, azonban javasoljuk a regisztráció véglegesítését feltöltési határidő előtt legalább két nappal megtenni. Amennyiben bármilyen technikai probléma merül fel, úgy a megoldás – a probléma tényére való hivatkozás mellett – e-mail formájában is benyújtható a megadott határidőig a protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címen.

 

Döntő

A döntőn a bizottság által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt 8-12 (nyolc-tizenkettő) csapat vehet részt. A döntőben a kiválasztott csapatoknak szóban kell előadnia a prezentációt maximum 10 percben a bizottság előtt. A bizottság a csapatoknak kérdéseket tehet fel a prezentációval és annak tartalmával kapcsolatosan, amelyekre a csapatoknak helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő.

Amennyiben a kiválasztott csapat nem jelenik meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a második fordulóban már nem értékelhető.

A koronavírus-járvány alakulásának függvényében a szóbeli döntő akár online platformon keresztül is megtartásra kerülhet.

A szóbeli döntő időpontja: 2021. december 10.

A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályázatot a bizottság nem veszi figyelembe.